CM Jewelry Factory

Հիթ
Թևնոց "Forever"
Թևնոց "Forever" Արծաթ՝ 925, ռոդիումապատ..
7700 ֏
Հիթ
Թևնոց "Քրիստոնյա"
Թևնոց "Քրիստոնյա"Արծաթ՝ 925, ռոդիումապատ..
5900 ֏
Հիթ
Ականջօղեր "Crosses" ոսկեջուր
Ականջօղեր "Crosses" Արծաթ՝ 925, ոսկեջուր..
6600 ֏
Հիթ
Ականջօղեր "Բանտիկ" ոսկեջուր
Ականջօղեր "Բանտիկ"Արծաթ՝ 925, ոսկեջուր..
6300 ֏
Հիթ
Ականջօղեր "Երկու պանդա"
Ականջօղեր "Երկու պանդա"Արծաթ՝ 925, ռոդիումապատ..
9500 ֏
Հիթ
Ականջօղեր "Ընձուղտիկ" ոսկեջուր
Ականջօղեր "Ընձուղտիկ"Արծաթ՝ 925, ոսկեջուր..
5400 ֏
Հիթ
Ականջօղեր "Թռչող ծաղիկ"
Ականջօղեր "Թռչող ծաղիկ"Արծաթ՝ 925, ռոդիումապատ..
6300 ֏
Հիթ
Ականջօղեր "Ծիածան"
Ականջօղեր "Ծիածան"Արծաթ՝ 925, ռոդիումապատ..
6900 ֏
Հիթ
Ականջօղեր "Կապույտ թիթեռնիկներ" ոսկեջուր
Ականջօղեր "Կապույտ թիթեռնիկներ"Արծաթ՝ 925, ոսկեջուր..
6000 ֏
Հիթ
Ականջօղեր "Հպարտ" ոսկեջուր
Ականջօղեր "Հպարտ"Արծաթ՝ 925, ոսկեջուր..
6000 ֏
Հիթ
Ականջօղեր "Միաեղջյուր"
Ականջօղեր "Միաեղջյուր"Արծաթ՝ 925, ռոդիումապատ..
7600 ֏
Հիթ
Ականջօղեր "Պուդել"
Ականջօղեր "Պուդել"Արծաթ՝ 925, ռոդիումապատ..
6400 ֏
Հիթ
Թևնոց "էլեգանտ" ոսկեջուր
Թևնոց "էլեգանտ"Արծաթ՝ 925, ոսկեջուր..
7600 ֏
Հիթ
Թևնոց "Ծաղկաթերթ" ոսկեջուր
Թևնոց "Ծաղկաթերթ" Արծաթ՝ 925, ոսկեջուր..
8300 ֏
Հիթ
Թևնոց "Ծով"
Թևնոց "Ծով"Արծաթ՝ 925, ռոդիումապատ..
7600 ֏
Հիթ
Թևնոց "Սեր կա"
Թևնոց "Սեր կա" Արծաթ՝ 925, ռոդիումապատ..
7800 ֏
Ցուցադրված է 1 - 16 ` 35 –ից (ընդհանուր 3 էջ)