The Silver Factory

Հիթ
Ականջօղ կաֆ
Ականջօղ կաֆԱրծաթ՝ 925, ռոդիումապատ..
8000 ֏
Հիթ
Ականջօղ կաֆ "Խաչ մատանի"
Ականջօղ կաֆ "Խաչ մատանի"Արծաթ՝ 925, ռոդիումապատ..
4000 ֏
Հիթ
Ականջօղ կաֆ "Խաչ"
Ականջօղ կաֆ "Խաչ"Արծաթ՝ 925, ռոդիումապատ..
9500 ֏
Հիթ
Ականջօղեր "Գարուն" ոսկեջուր
Ականջօղեր "Գարուն"Արծաթ՝ 925, ոսկեջուր..
6000 ֏
Հիթ
Ականջօղեր "Խաչ շղթայի վրա"
Ականջօղեր "Խաչ շղթայի վրա"Արծաթ՝ 925, ռոդիումապատ..
11000 ֏
Հիթ
Ականջօղեր "Խաչ շղթայի վրա" ոսկեջուր
Ականջօղեր "Խաչ շղթայի վրա" Արծաթ՝ 925, ոսկեջուր..
11000 ֏
Հիթ
Ականջօղեր "Խաչ ֆիանիտով"
Ականջօղեր "Խաչ ֆիանիտով"Արծաթ՝ 925, ռոդիումապատ..
8500 ֏
Հիթ
Ականջօղեր "Խաչ"
Ականջօղեր "Խաչ"Արծաթ՝ 925, ռոդիումապատ..
7000 ֏
Հիթ
Ականջօղեր "Նորաձև"
Ականջօղեր "Նորաձև"Արծաթ՝ 925, ռոդիումապատ..
7000 ֏
Հիթ
Ականջօղեր "Սրտեր"
Ականջօղեր "Սրտեր"Արծաթ՝ 925, ռոդիումապատ..
11000 ֏
Հիթ
Ականջօղեր անգլիական փականով
Ականջօղեր անգլիական փականովԱրծաթ՝ 925, ռոդիումապատ..
8000 ֏
Հիթ
Բրոշ "Love is in the air" ոսկեջուր
Բրոշ "Love in the air"Արծաթ՝ 925, ոսկեջուր..
4900 ֏
Հիթ
Բրոշ "Խաչ"
Բրոշ "Խաչ"Արծաթ՝ 925, ռոդիումապատ..
4800 ֏
Հիթ
Բրոշ "Հավատարիմ ընկեր"
Բրոշ "Հավատարիմ ընկեր" Արծաթ՝ 925, ռոդիումապատ..
5200 ֏
Հիթ
Բրոշ "Փաթիլ"
Բրոշ "Փաթիլ"Արծաթ՝ 925, ռոդիումապատ..
4000 ֏
Հիթ
Բրոշ "Ֆոնեդոսկոպ"
Բրոշ "Ֆոնեդոսկոպ" Արծաթ՝ 925, ռոդիումապատ..
4900 ֏
Ցուցադրված է 1 - 16 ` 57 –ից (ընդհանուր 4 էջ)